Karachi Ka Nanna Hashir ZindagI Aur Maut Ki Kashmakash Ka Shikar۔۔

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay