Karachi Samait Sindh Bhar Main CNG Ki Bandish Say Pareshan Shehriyon Kay Liye Khushkhabri

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay