Agar Nawaz Sharif Ki Medical Report Main Dhoka Dahi Ki Gai Hai Tou Imran Khan Ko Shamil e Taftish Karni Chahiye, Attaullah Tarar

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay