Adliya Mukhalif Taqareer Nashar Kar Nay Par Pabandi Censorship Ki Koshish Aur Jamhuriat Ki Roo Kay Khilaf Hai..

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay