Afghanistan Aik Aur Civil War Kay Dabaney Par..? Bharat Aur Kabul Hakumat Ka Karna Chah Rahey Hain.?

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay