Ahtijaj Karna Tha Tou Punjab, Balochistan aur KPK ko Karna Tha…Laikn Afsos Jin Ko Mill Raha Hai Wohi Ahtijaj Kar Rahe Hain

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay