#Badmashiya Kuch Bhi Kar Lay #Ehtesab Ko Koi Nahi Rok Sakta Jo Bila Tafreeq Jari Hai… #DrShahidMasood

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay