Bari Horse Trading Huye Aur Senators Ko Utha Liya Gaya To Shayad Hum Haar Jayen Agar Main Haar Bhi Gaya Tou Bhi Jeet Jaoga, Hasil BizenjoBari Horse Trading Huye Aur Senators Ko Utha Liya Gaya To Shayad Hum Haar Jayen Agar Main Haar Bhi Gaya Tou Bhi Jeet Jaoga, Hasil Bizenjo

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay