Bharat Sey Aabi Jarhiyat.. Aur sindh Bhi Kalabagh Dam Key Khilaf Mamla Kis Taraf Jarah Hai

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay