Bilour Khandan Ka Ek Aur Charagh Bujh Gaya… Imran Khan Ko Haroon Bilour Ki Namaz-e-Janaza Main Jana Chahiye Tha…

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay