#CaptainSafdar Ki Taqrir #Punjab Main Kya #Gul Khilaey Gi…? Dekhiye #DrShahidMasood Ka Aehm Inkshaf

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay