#Dajjal Ki Sawari Ki Raftar Kitni Hogi…? Aur Sawari Kesi Hogi…?

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay