Dekhiye Bani #MQM Ney #Muhajir Lafz Ko #Parcham Sey Khurachney Key Bad Kya Kiya…? #AfaqAhmed Ney Batadiya

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay