Ham Bachon Ko Achi Taleem Kay Liye Bahar Bhejtay Hain Lekin Bachon Ko Sahi Aur Ghalat Ka Nahi Batatay..

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay