Jab Tak Log Aur Idaray PMLN Ki Mantay Hain Ye Un Ko Acha Kehtay Hain Nahi To Galiyon Aur Dhamkiyon Par Utar Atay Hain

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay