Karachi Kis Ka Shehar Hai Aur Kya Chahta Hai…? Imran Khan Nay Bata Diya

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay