Kashmir Par Salamti Council Ki Meeting Ek Gair Rasmi Mashawrat Thi Jis Ka Koi Record Bhi Nahi… Safarti Kamiyabi Kesay Hogai??

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay