Khul Kar Samne Atay Bhi Nahi Aur Chup chup Kar Daratay Bhi Hain. Nawaz Sharif Akhir Kis Raaz Ki Baat Kar Rahe Hain?

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay