kia Wazir-e-Azam Imran Khan Nawaz Sharif Ko Bahar Bhaijne Ki Ijazat Denge..?? Ya Nahi..

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay