Kiya Ap Woh Kar Pae Jo Ap Karnay Ae Thay Aur Kiya Ab Sar Utha Kar Dobara Vote Mang Saktay Hain

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay