Kiya Pakistan Main Lock Down Ki Zarorat Hai bhi? Kin Mumalik Nay Shuro Din Sey Lock Down Kiya Hy Nahi?

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay