Malik Riaz Nay Nizaam Ki Kamzoriyon Say Faida Uthaya.. Rishwat Di Aur Ba Asar Logon Ko Naukri Par Rakha..

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay