Maryam, Nawaz ki Taqareer Par Pabandi Say Farq Nahi Paray Ga Ye Log Aur Shidat Say Ye Kaam Karain Gaye…

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.