Maryam Nawaz Nay Bara Qadam Utha Liya Hai.. Lagta Hai Baray Tasadam Ki Than Li Hai..

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay