#MaryamNawaz Ko Agay lanay Par #NawazSharif #Iqtedar Chornay Par Taiyar…. Heran Kun Pehlu Kay #Maryam Bhi taiyar thin… #DrShahidMasood

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay