Masla e Kashmir..Pakistan Nay Ab Tak Bharat Kay Liye Fizai Hudood Kiyu Bund Nahi Ki?

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay