Nawaz, Maryam Aur Safdar Ki Rehai… Chairman Nab Istifa Day Dain Aur Daftar Ko Chiriya Ghar Main Tabdil Kar Den..

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay