Nawaz Sharif, Maryam Nawaz Ki Adliya Mukhalif Taqareer Nashar Kar Nay Par Pabandi… Acha Faisla Nahi…

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay