Nawaz Sharif Nay Jo Kuch Kiya Hai Afsoos Nak Aur Tashweesh Nak Hai..

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay