Naya Pakistan Aur PTI Ki Nai Hukumat… Rawaiye Tabdeel Na Kiye To Aainda Naslain Maaf Nahi KArain Gi..

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay