Noon League London Muntaqil, Shehbaz Sharif Nay Eham Party Rehnumao Ko Bhi Pakistan Sey Bula Liya, Nawaz Sharif Sahab Ki Koi Kher Khabar?

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay