Opposition Parties Nataij Kyun Tasleem Nahi Kar Rahi? Asif Zardari Aur Faryal Talpur Choti Paishi Par Bhi Nahi Gaye..

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay