Pakistan Kay Elawa Aur Koi Dosra Mulk Kashmir Ki Taklif Kyun Mehsoos Nahi Karta…?

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay