Pichle Do Saal Main Mamlat Ko Qabil Khan Jahan Liyaya Hai Ab Koi Gunjaish Nahi Hai Kay In Nalaikon Sey Koi Baat Ki Jaye

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay