#PMNawaz Ki Bardasht Ki Had Khatam Par… Kya Muamlat Tasadum Ki Taraf Jain Gey…?

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay