PTI Khazana Khali Honay Ka Sirf Shoor Kar Rahi Hai Jab Kay Aesa Nahi Hai..

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay