#PTI Ko Har Koi Join Kar Raha Hai.. Khud Say Arahay Hain Ya Koi Bhej Raha Hai

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay