Pura Mulk Anarki Ka Shikar… Hukumat Ko Rit Sirf Karachi Main Nahi Puray Mulk Main Qaim Karni Chahiye…

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay