#Qanoon Sab Kay Liye Barabar Hai… #AhsanIqbal Ab Kahan Kharay Hain…? #DrShahidMasood Ka Sawal

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay