Riyasat Pakistan Kay Lye Kiya Acha Nahi Hai Ab Logon Ko Dat Kar samnay ana Hoga.

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay