#Zainab Buhat Samajhdar Bachi Thi Kisi Ka Hath Pakar Kar Nahi Jasakti… To Phir Zainab Kis Kay Sath Gai Thi…?

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay